Śpiewnik gitarowy

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Duchu Święty przyjdź / x4			D A D, D G A
 Niech wiara zagości, nadzieja zagości,		G D G D
 niech miłość zagości w nas.			G D A		[1]
 Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.	D A h (G)
 Dotknij Panie moich warg, abym przemówił 	D A h
 z uwielbieniem.				G
 Dotknij Panie mego serca i oczyść je.		D A h
 Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.	G D A		[2]
 Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody		C F G
 Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. 		F G (C)				[3]
 Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń			D A D
 Chwała Barankowi.					G A
 Alleluja, Alleluja, Alleluja, chwała i cześć!  x2	G D G D A		[4]
 Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń.	d g C
 Teraz, zawsze, na wieki. Amen.			d g C d
 Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen. x2	d g  C d  g C  d		[5]
 W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. x2	a D a D
 Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień		F G
 ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.		F G
 W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.			a F E a			[6]
 Duchu Święty wołam przyjdź	x2	C
 Bądź jak ogień duszy mej,	x2	g
 Bądź jak ogień w ciele mym	x2	F
 Rozpal mnie!				C
 Wszechmogący Bóg jest pośród nas	g F C
 Miłosierdzie Jego wielkie jest.	g F C
 Okazuje dobroć Swoją dziś		g F C
 dla tych, którzy chcą miłować Go.	g F G		[7]
 Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,		d           
 życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.		g
 Obmyj mnie i uświęć mnie,				B A
 uwielbienia niech popłynie pieśń!			d
 Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!		B F
 Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!		B F
 Jezus, tylko Jezus Panem jest!				B C d 		[8]
 Nie lękajcie się, nie lękajcie się		a G F C
 - otwórzcie drzwi Chrystusowi.			F E		[9]
 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo  a C F E
 Najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa    a C F E
 Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego       F C F E
 
Dla Jego bolesnej męki a G C miej miłosierdzie dla nas i świata całego. x10 C G C E a
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny G a G a G a Zmiłuj się nad nami i nad całym światem x3 a C e a
Jezu ufam Tobie x3 d E a


Najpopularniejsze:

Polecane