Świadkowie Jehowy

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy)

związek wyznaniowy, którego duchowym ojcem jest Charles Taze Russell - Pensylwania (USA)

Nazwa jest myląca - Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, m.in. dlatego że nie wierzą, że Jezus jest Bogiem.


Założyciele

Charles Taze Russell (ur. 1852) w wieku 18 lat rozpoczął studium biblijne. W wyniku czego odrzucił chrześcijańską naukę o Trójcy Świętej, nieśmiertelności duszy i istnieniu piekła. W 1872 dwudziestoletni Russell założył ruchu Badaczy Pisma Świętego, który przekształcił się w Świadków Jehowy.

W 1906 został skazany na przez sąd za złe traktowany żony m.in. przez ubliżanie. Zasądzone zostały alimenty, których jednak Russell nie płacił. 'Pastor' (bezprawne posługiwanie się tym mianem) zdradzał żonę z sekretarką i służącą. Twierdził, że mężczyzna potrzebuje 12 kobiet, podczas gdy kobiecie wystarczy jeden mężczyzna.

W 1911 za pośrednictwem Strażnicy ogłosił sprzedaż 'cudownego zboża' (za cenę 60 razy większą niż rynkowa). W 1912 sprzedawał 'fasolkę milenijną' za 1$ od sztuki, a w 1913 'cudowne środki' na zapalenie wyrostka robaczkowego i na raka. Wywierał presję na osoby chore, aby przekazywały majątek na rzecz Świadków.

Nagrobek Russella to piramida z wyrytym przechylonym krzyżem i koroną - które są symbolami masońskimi. Symbolika ta występowała również w 'Strażnicy' - piśmie Świadków. Inne powiązania z masonerią: [1] [2] [3]

Następcą Russella był Rutherford. Adwokat, kilkukrotnie karany i upominany za niewłaściwe pełnienie czynności zawodowych. Skazany za obrazę sądu.

Więcej: brooklyn.org.pl/

Poglądy

- nazwa ma pochodzić od zapisu imienia Boga, zapisywanego w Starym Testamencie jako: JHWH (nie zapisywano samogłosek). Z czasem dopisano samogłoski. Przedrostek "JAH" występuje w Biblii 50 razy. Nigdy za to nie było używane słowo Jehowa.

- w swoich publikacjach Świadkowie Jehowy świadomie powołują się na twórczość spirytystów. Johannes Greber był cytowany aż do 1983r.

- przeciwstawiają się przetaczaniu krwi. Transfuzję interpretują jako "powstrzymywaniu się od krwi" (Dz 15:22-29[77], Rdz 9:4-5[78]), podczas gdy chodziło o żydowską tradycję zabraniającą spożywania krwi z żywego zwierzęcia. (Wikipedia [4])

- od 1936 przestali wierzyć, że Chrystus umarł na krzyżu, a zaczęli głosić, że umarł na palu. Próby argumentacji i wyjaśnienia znajdują się na stronie http://www.piotrandryszczak.pl/krzyz.html. Np. cytat z Biblii "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę" (J 20,25)" wyjaśnia, że ręce Jezusa nie mogły być przybite tylko jednym gwoździem.

- Jezus od jesieni roku 1914 z upoważnienia Bożego króluje w Niebie (nad Ziemią zapanuje wkrótce po Armagedonie i będzie nad nią panować przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie). /za Wikipedią/. W 1890 twierdzono, że Czas Ostateczny skończy się w październiku 1914r. W 1904 ustalono, że nadejdzie po tej dacie. W 1916r. ustalono, że 1914 to data rozpoczęcia końca świata, a nie koniec. W 1968r. były koncepcje, że Jezus przyjdzie w 1975 [[5]] Russell oczekiwał przyjścia Jezusa w 1874r., ale kiedy się nie doczekał stwierdził, że przyszedł niewidzialnie. Oświadczenia te były tak sugestywne, że niektórzy wyznawcy w wyznaczonych latach sprzedawali swoje domy, rezygnowali z edukacji, zakładania rodzin, z zasiewania pól, aby mieć więcej czasu i pieniędzy na głoszenie końca świata.

- biorą udział w akcjach charytatywnych, ale tych, co pomagają innym świadkom Jehowy. A Jezus mówił:

 Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 
 A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?" (Mt 5,46) 

- 'Wielki Babilon' - tak określają wszystkie religie (poza swoją - 'prawdziwą religią')

- ONZ i inne organizacje polityczne to Wielka Bestia, która zniszczy najpierw wszystkie religie, a potem będzie prześladować Świadków Jehowy

- deklarują niezależność polityczną, ale w 1933 wystosowali do Adolfa Hitlera list otwarty wyliczające listę punktów wspólnych ich i NSDAP.[6] Potępili Ligę Narodów, Wielką Brytanię i USA. Rząd III Rzeszy określono jako orędownik zasad. Za to w 1946r. Świadkowie zarejestrowali się w ONZ, a w latach 1991-2001 weszli w struktury ONZ jako organizacja pozarządowa. W 2006r. brali udział w konferencji OBWE.

- Świadkowie nie mogą utrzymywać kontaktów z byłymi Świadkami, również z członkami swoich rodzin. Nie mogą również zapoznawać się z materiałami, które ich krytykują. Przekroczenie zakazów grożą wykluczeniem.

- zniechęcają wyznawców do zdobywania wyższego wykształcenia (Wikipedia)

- uznają jedynie Nowy Testament (odrzucają Stary Testament i Tradycje Apostolskie) jednak jedyną jego interpretację zostawiają swojemu Ciału Kierowniczemu

- Duch Święty jest nieosobową energią, narzędziem Boga Ojca

- Michał Anioł to Jezus zanim się narodził i po swojej śmierci

- zmarli przestają istnieć Człowiek nie posiada duszy, która żyłaby po śmierci ciała, lecz jest "duszą żyjącą" – ciało i dusza są jednym.. Nie odczuwają cierpień ani przyjemności w dziedzinie duchowej, istnieją tylko w pamięci Boga i dlatego całą nadzieją człowieka na przyszłe życie jest zmartwychwstanie. (Wikipedia)

- opierają się na 'Piśmie Świętym w Przekładzie Nowego Świata'. Przekład Biblii na język angielski pojawił się w 1950r. Tłumaczenia dokonał anonimowy zespół tłumaczy. Według byłego członka Ciała Kierowniczego, tylko jeden tłumacz znał języki oryginalne (hebrajski, aramejski, grecki) i był samoukiem. Wersja polska to tłumaczenie z języka angielskiego z tzw. 'uwzględnieniem języków oryginału'. Tłumacz tej wersji nie jest znany. [7]

- w piśmie 'Strażnica' można dopatrzyć się bardziej lub mniej widoczne znaki satanistyczne [8]

- wg Newsday.com w 2001 ŚJ zarobiło na swojej działalności 951 milionów dolarów

- jedna z głównych działań Świadków to walka z kościołem katolickim. Ze statystyk pism wydanych między 1950-1993 (archiwa wydane na CD): 5786 wystąpiło słowo "katolicki", "katolik" itp. Na kolejne wyznania nie zwraca się aż takiej uwagi: "protestancki" itp. - 1290 "prawosławny" - 531 razy, "hinduski" - 365 razy, "muzułmański" - 146 razy.

- Świadkowie są organizacją hermetyczną. Przypadki molestowania seksualnego starano się zakańczać w procesach polubownych i przeznaczano na to znaczne kwoty /za Wikipedią/


 Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 
 "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. (Łk 21,08)

Linki zewnętrzne

Analiza doktrynalna, działania nieetyczne, świadectwa byłych Świadków i wiele innych:

http://www.piotrandryszczak.pl - "Największym wrogiem Świadków Jehowy są ich własne publikacje"

http://watchtower.org.pl

http://kto-szuka-ten-znajdzie1.blog.onet.pl/

http://www.katolikos.republika.pl/jehowa.htm

Gloria.tv:Świadkowie Jehowy - druga strona organizacji 58 min. - M.in. świadectwa byłego członka Ciała Kierowniczego

Okultyści - powiązania okultystyczne Świadków Jehowy, m.in. o osobach takich jak Johannes Greber (którego prace wykorzystywane były przez ŚJ do 1987r.) i John S. Thompson.

Świadkowie Jehowy i Hitler