Bóg, Honor, Ojczyzna

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna" ruchy lewicowe starają się przypisać grupom, które uznają za faszystowskie, nacjonalistyczne, antysemickie itd itp. W najlepszym razie jako przejaw głupoty, szpanerstwa i zamiłowanie do bijatyk.

Czym jest obecnie (w czasie bez wojny) i jak powinno być rozumiane hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna"?

Bóg

Postawienie Boga na pierwszy miejscu oznacza zgodę na akceptację Jego zasad. Stawianie na pierwszym miejscu Boga oznacza szacunek, miłość i wdzięczność dla Niego, które wyrażają się w życiu zgodnym z nakazami: szacunek dla innego człowieka na jakimkolwiek etapie jego rozwoju, odrzucanie sodomii, niewierności i innych form nieczystości, kłamstwa, złodziejstwa, pychy, nienawiści. Mimo niebezpieczeństw Jezus, Apostołowie, a następnie święci głosili Prawdę. Nie byli potulni i grzeczni - zawsze przeciwstawiali się grzechowi. Tworzyli oni Kościół, który zostawił Jezus. Chcąc być w jedności z Bogiem należy być w jedności z Jego Kościołem.

Honor

Honor zawsze wiąże się z odwagą. W czasie wojny trzeba było mieć odwagę poświęcić wszystko, w tym życie. W czasie pokoju największą odwagą jest umiejętność powiedzenia "Nie" zgodnie ze swoim sumieniem, a przeciwko szerzącemu się złu. Łapówkarstwo, złodziejstwo, rozpasanie moralne służące spełnianiu wszystkich zachcianek. Honor każe przeciwstawiać się złu, w możliwym dla nas zakresie. Takim minimum, choć niezwykle potrzebnym, jest przykład z własnego życia. Honorem jest np zbudowanie silnej, kochającej się rodziny, bo wymaga to wyrzeczeń i coraz mniej osób chce tak 'ryzykować'. Niektórzy wymieniają swój honor na młodszą żonę, sławę lub pieniądze. Tak więc na honor można patrzyć jak na realizację Bożych zasad na gruncie codziennego życia. Bez Boga jednak nie można by określić norm moralnych w sposób bezwzględny. Dlatego honor oderwany od Boga prowadzi do zadufania w sobie, a w efekcie do nienawiści do innych.

Ojczyzna

Życie zgodnie z Bogiem i w duchu Honoru zawsze jest z pożytkiem dla Ojczyzny. Szczególnie istotne jest to w przypadku Polski, której losy od samego początku związane są z Kościołem. Kościół pomógł polskości przetrwać czasy zaborów i wspomagał naród w walce z komunizmem. Duch narodu i katolicyzmu przechowywany był w polskich rodzinach. Czym może objawiać się przywiązanie do ojczyzny? Uczciwą pracą, udziałem w wyborach i głosowaniem zgodnie z zasadami Bożymi i honorem. Ważna jest trzeźwość, bo alkohol i inne używki ogłupiają ludzi. Ogłupiony naród (w ten lub inny sposób) daje się łatwo manipulować. Chcąc być świadomym obywatelem należy posiadać chociażby minimalną wiedzę o historii (szczególnie tej najnowszej) Polski i czerpać ją z różnych źródeł. A na koniec: nie należy wstydzić się wywieszać flagę na święta państwowe.

Zarzuty

Kto przeciwstawia się głoszącym patriotyczne hasła? To osoby związane z ruchami lewackimi, które zawsze otwarcie przeciwstawiały się zasadom Bożym, a często również ruchom patriotycznym. Bliższe im są manifestacje proletariackie i gejowskie niż święta narodowe. Przykładem może być 11 listopada 2011 roku, kiedy to ruchy lewicowe zaprosiły niemieckich komunistów, aby przeszkodzić uczczeniu rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Popierani są przez dziennikarzy niektórych stacji telewizyjnych. Czy wywieszanie biało-czerwonego sztandaru to nacjonalizm?

Flaga "Bóg Honor Ojczyzna" nie jest w najmniejszym stopniu przejawem faszyzmu. Polska przez wieki słynęła jako kraj gościnny dla różnych narodowości, a Jezus naucza, że wszyscy ludzie są Bożymi Stworzeniami i nie można nikogo poniżać. Po usunięciu Boga i Ojczyzny pozostaje honor, który każdy rozumie inaczej. Dla jednych honorem jest solidna praca dla rodziny, dla innych wybuchy agresji, gdy czują się niezrozumiani. Dlatego te trzy elementy są nierozerwalne.

Polak - Katolik

Bóg i Ojczyzna zawsze szły z sobą w parze. Kościół zawsze popierał polskość, a Polacy zawsze popierali Stolicę Apostolską. Połączenie Polak-Katolik nastąpiło w wyniku dziejów historycznych. Wrogiem dla Polaków byli pruscy protestanci, rosyjscy prawosławni, tureccy mahometanie, a później hitlerowcy przesiąknięci okultyzmem oraz sowieci i ich wojujący ateizm. Mimo zaborów i okupacji udało się zachować polskie dziedzictwo. W komunizmie w Kościołach śpiewano Bogurodzicę i Rotę, utrzymywano tradycję i pamięć o historii Polski. To w Kościele ruch Solidarności miał największe oparcie.

Można zauważyć, że katolicyzm jest wprost proporcjonalny do patriotyzmu. Osoby wierzące są dużo częściej związane również z Polską. To wiara przekłada się na honor, który jest tak potrzebny do pracy na rzecz kraju. Od lat dwudziestych XX w. ateiści stawiali ponad narodowe interesy czerwonych Proletariuszy. Obecnie wiele osób, również wśród głównych polityków, chętnie widziało by Polskę jedynie jako jeden z "landów" laickiej Unii Europejskiej.


Zobacz też

Bogurodzica - pieśń