Dr hab. ks. Piotr Natanek - Wiedz że coś się dzieje

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr Natanek - ur. 1960. Święcenia kapłańskie 1985r. Doktor habilitowany. Kaznodzieja i rekolekcjonista. Były wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Ksiądz Natanek jest autorem kilkunastu książek, rozpraw naukowych i ponad 100 artykułów.

W znanym kazaniu (z fragmentem "wiedz, że coś się dzieje") ksiądz Natanek mówi o podstawach okultyzmu i szatanizmu (jawnego i ukrytego) i o zwracanie uwagi na to, czym zajmują się dzieci i młodzież.[1]


Do czego dąży ksiądz Natanek

Celem jest intronizacja Chrystusa na króla Polski. Swoje starania opiera na objawieniach jakie miała Rozalia Celakówna (1901-1944). Rozalia Celakówna jest uznana przez Kościół: ma status Sługi Bożej, a jej proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym zakończył się w 2007r. Jedne z przesłań (1937r.) brzmiało: jeżeli Polska intronizuje Chrystusa na króla Polski - zostanie uratowana od wojny (która wkrótce nastąpiła).[2] Przesłanie te w dalszym ciągu utrzymane jest mocy.

Ksiądz Natanek dąży do przywrócenia w Kościele zasad, które obowiązywały przez Soborem Watykańskim II (np Mszy św. w rycie trydenckim, pogłębienie edukacji religijnej, szczególnie dla duchownych, pogłębienia sacrum w Kościele...). Wzywa również do modlitwy za księży, aby pomóc im w posłudze Bogu i ludziom.


Zarzuty wobec księdza Natanka

Kuria krakowska zarzuca księdzu brak posłuszeństwa. Gdy okazało się, że jego poglądy są rozbieżne z poglądami jego przełożonych odebrano mu możliwość prowadzenia wykładów, a gdy oskarżył kurię o sprzyjaniu masonerii nałożono 2011-07-20 suspensę (niektóre media, w tym katolickie podały nieprawdziwie, że ekskomunikę) czyli zabroniono wykonywania czynności kapłańskich. Ksiądz Natanek do kary się nie dostosował uznając kardynała Dziwisza za osobę szkodzącą krajowi i Kościołowi i oddał się do dyspozycji papieżowi Benedyktowi XVI (media podały, że przeciwstawia się Kościołowi). Słowem-kluczem którym operują przeciwnicy księdza Natanka są 'objawienia prywatne'. Oskarżany jest, że wierzy i kieruje się ich wskazaniami. Zapomina się, że wszystkie objawienia w Kościele, łącznie z nawiedzeniem Maryji przez archanioła Gabryjela, były objawieniami prywatnymi.

Ks. dr. Natankowi zarzuca się tworzenie sekty i rozłamu w Kościele [3]. Tymczasem pragnie on jak najściślejszemu oddaniu się Stolicy Apostolskiej i takiego postępowania przez kapłanów i biskupów, które byłoby zgodne z nauczaniem Chrystusowym i wiernego tradycji.

Czy ksiądz Piotr Natanek to heretyk? Nie, ponieważ nie przeciwstawia się doktrynie katolickiej, prawdą wiary, ani żadnym dogmatom. Przeciwnie - chce jak najściślejszego pilnowania tych wartości. Czy ksiądz Piotr Natanek jest schizmatykiem? Nie, ponieważ zachowuje całkowite posłuszeństwo papieżowi. Znając te fakty nie można w żaden sposób porównywać ks. Natanka np do Lutra, a jego służby Kościołowi to działalności sekciarskiej.

Czemu przeciwstawia się ksiądz Natanek?

Ksiądz Piotr Natanek przeciwstawia się spłycaniu życia religijnego, m.in. przez sukcesywne wprowadzanie zmian mających za cel modernizację Kościoła. Tym samym popadł w konflikt z biskupami, którzy zgadzają się na te unowocześnienia.

Przykłady: przyjmowaniem Komunii św. na stojąco, przyjmowaniem Komunii św. na rękę, likwidację balasek w kościołach, umieszczaniem tabernakulów w miejscach innych niż środek ołtarza, dopuszczanie osób do bierzmowania 'z automatu', bez właściwego przygotowania, rezygnacja (po soborze trydenckim) z głębokiej symboliki na Mszy św.(uproszczenie obrządku), rezygnacja z modlitwy do Michała Anioła (kiedyś odmawiana po każdej Mszy św.), marginalizowanie w nauczaniu roli piekła i szatana (w tym okultyzmu w różnych formach), upraszczanie edukacji księży i spłaszczanie ich życia duchowego, marginalizowanie wartości chrześcijańskich i powierzchowność edukacji na uczelniach katolickich. Przeciwstawia się sprzedaży majątku kościelnego (kościołów, kaplic) lub (etap pośredni) ich desakralizacja przez tworzenie w nich muzeów (np Jana Pawła II).

Ksiądz Natanek uważa, że Sobór Watykański II (1962-1965), po którym w Kościele Katolickim nastąpił kryzys (który trwa do tej pory), był sterowany przez masonerię. Jej dążeniem było niszczenia Kościoła od środka, m.in. przez działalność wolnomularską niektórych kardynałów biorących udział w soborze. Masoneria w dalszym ciągu ma wpływ na losy Kościoła, ze szczególnym biskupów mających związki z organizacjami wolnomularskimi.

Ksiądz Natanek przeciwstawia się ślepemu podporządkowywaniu się Unii Europejskiej i ciągłemu zadłużaniu się naszego kraju. Wzorem dla Polski są Węgry, gdzie odradza się życie religijne i patriotyczne, łącznie ze zmianą nazwy państwa z Republika Węgierska na Węgry oraz dodanie odwołań do Boga w konstytucji.

Dążenia do upowszechnienia się dawnych zwyczajów i zachowań religijnych (a jednocześnie zwiększenia ich rangi) widać również w działaniu innych kapłanów i ośrodków religijnych, np. wzrasta w całej Polsce liczba Mszy św. w rytuale trydenckim. [4] Natomiast w Watykanie Komunię św. przyjmuje się wyłącznie na klęcząco i do ust.


Jak ks. Natanek uzasadniał wypowiedzenie posłuszeństwa

Ks. Piotr Natanek wypowiedział posłuszeństwo kardynałowi Dziwiszowi (i w związku z tym został suspendowany), ponieważ :

 • kardynał Dziwisz przyjął Nagrodę od ADL (Ligę Przeciw Zniesławianiu). Dyrektor tej żydowskiej organizacji Abraham H. Foxman twierdzi, że Nowy Testament głosi kłamstwa. ADL jest częścią zakonu B’nai B’rith (powstałego w 1843 w celu prześladowań chrześcijan), o strukturze opartej na wolnomularstwie. W Polsce w 1938 zdelegalizowano ugrupowania masońskie, w tym B’nai B’rith, jako niezgodne z interesami Polski. W 2007r. przywrócono należącą do BB lożę Polin (Polska), a prezydent Lech Kaczyński wysłał list gratulacyjny z tej okazji. BB znana jest głównie z walki o zwrot znacjonalizowanego majątku żydowskiego. [5]
 • kamień węgielny wmurowany przez kardynała Dziwisza pod Centrum Jana Pawła II ma trójkątny kształt, przypominający masońską piramidę
 • kardynał przyjął nagrodę 'Gaudium et Spes' od Rycerzy Kolumba. Nie ma dowodów na masoński charakter tej grupy, jednak struktura tej organizacja (tajny charakter, stopnie wtajemniczenia, wyłącznie dla mężczyzna, finansowanie) budzi wątpliwości. Rycerze Kolumba zwani są "chrześcijańską masonerią". [6] Jednak Rycerze dojść swobodnie podchodzą do tradycji, np w Kanadzie zezwalają na udzielanie Komunii św. przez kobiety. [7]

  Symbolika księdza Natanka

  Ksiądz Natanek (również jako historyk) przywiązuje dużą wagę do symboli. Jako symbol polskości wykorzystuje godło z roku 1927, ponieważ:

  - w herbie Polski orzeł ma koronę pozbawioną krzyża

  - korona w herbie jest otwarta, co oznacza koronę wasalną, podczas gdy królewska powinna być zamknięta.

  - a w skrzydłach rozetka jest tak podobna do gwiazdy pięcioramiennej, że zazwyczaj właśnie jako taka jest przedstawiana. Gwiazda pięcioramienna (czyli pentagram) jest znakiem magicznym / okultystycznym, występuje we fladze Stanów Zjednoczonych, Rosji, UE, ale nie ma żadnego związku z historią Polski.

  Z powyższego powodu flaga Unii Europejskiej przedstawionej przez księdza Natanka ma gwiazdy ośmio-, a nie pięcioramienne. Dodatkowo symbolika ta została połączona z fragmentem Apokalipsy św. Jana mówiąca o Maryji otoczona wieńcem z dwunastu gwiazd. Dlatego też pomiędzy gwiazdami na fladze z tłem w kolorze niebieskim widnieje postać Najświętszej Maryji Panny.

  Kolor czerwony na fladze polskiej pierwotnie miał być amarantowy. Zastąpiony został przez kolor czerwony w latach XX pod wpływem socjalistów.


  Ks. Natanek w mediach

  Ksiądz Piotr Natanek prowadzi telewizję internetową na stronie Christusvincit-tv.pl. Można zobaczyć tam bezpośrednie transmisje ze Mszy św. oraz nabożeństw. Nagrania można oglądać również na Gloria.tv

  Postać ks. Natanka została rozpropagowana przez TVN, kiedy wiosną 2011 próbowano zrealizować program mu poświęcony. Gdy zabronił filmowania i odmówił wpuszczenia ekipy telewizyjnej na swoją posiadłość dziennikarze udający osoby potrzebujące porady duchowej weszli do pustelni i z ukrycia nagrali rozmowę z księdzem. Gdy reszta ekipy mimo wszystko starała się filmować prywatną posiadłość jaką jest pustelnia ks. Natanka, ksiądz zgodnie ze swoją góralką naturą wybiegł i przewrócił kamerę. Reportaż z tego wydarzenia nadała TVN w programie 'Uwaga' 2011-09-18 (wcześniej publikowano artykuły i krótkie filmiki). Niestety, w programie tym podano nieprawdę, że ks. Natanek sprzeciwia się Kościołowi (a jak wiadomo jedynie niektórym postawom niektórych biskupów) i pominięto podstawowe cele jego działalności.


  Linki zewnętrzne

  Mały i duży okultyzm - ks. Piotr Natanek

  Rozalia Celakówna - posłannictwo

  Film o intronizacji Jezusa (15 min.)

  Artykuł o Grzechyni i Natanku na Frondzie

  O rycie Mszy św. po soborze

  Nagroda żydowskiej, wolnomularskiej ADL (część B’nai B’rith) dla kardynała Dziwisza