Duchowa Adopcja

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Duchowa Adopcja jest inicjatywą polegającą na 'adopcji' poczętego dziecka, któremu grozi ryzyko śmierci w wyniku aborcji.

Zobowiązanie

1. każdego dnia odmawiać dziesiątkę Różańca Świętego, przez okres 9 miesięcy,

2. codziennie odmawiać również modlitwę w intencji obronie nienarodzonego (poniżej)

3. dowolne postanowienie w intencji życia Dziecka


Modlitwa codzienna

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością

oraz za wstawiennictwem świętego Józefa - Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem.

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.


Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony/a pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,

Ja, (Imię i Nazwisko), (data urodzenia)

postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia (…)

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie ofiarować jeden dziesiątek różańca, podjąć postanowienie:

(…)

(krótki opis postanowienia)

(miejscowość i data)

(podpis)


Linki zewnętrzne

Duchowa Adopcja