Ekumenizm

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ekumenizm polegać ma 'odkrywaniu jedności' między wyznaniami chrześcijańskimi'. Obecnie jednak wiele osób widziało by ekumenizm jako połączenie wszystkich religii i wyciągnięcia z nich 'średniej'. Zwolennicy takiego punktu widzenia zapominają, że wszystkie wyznania chrześcijańskie odeszły od kościoła rzymsko-katolickiego i jeżeli mamy mówić o jedności, to nie papież powinien ubiegać się o przychylność innowierców, którzy się od niego odwrócili, ale oni - jeżeli pragną jedności - powinni wrócić do domu z którego wyszli.

Daleko idącym ukłonem ze strony biskupstwa w stronę protestantów był Sobór Watykański II (np zmiany we Mszy św.), po którym to stwierdzili, że 'zniknęły przeszkody, dla których nie mogą uczestniczyć' w katolickiej Mszy św. Proces ten pokazał, że różnego rodzaju kompromisy skutkują potężnymi kryzysami wartości po stronie Kościoła Katolickiego i utratą części jego tradycji.

Niestety - nie da się zjednoczyć wszystkie wyznania bez rezygnacji z części swoich poglądów. Dlatego - poza wzajemnym poszanowaniem - ruch ekumeniczny nie może odnieść sukcesu. Jedyną opcją jest rezygnacja ze swoich wymyślonych idei przez separatystów z Kościoła Katolickiego. Należy pamiętać, że wszelkie schizmy były wynikiem ludzkiej pychy, która kazała stawiać się ponad wielowiekową mądrość Kościoła.

Spotkanie ekumeniczne w 2011 z udziałem Benedykta XVI polegało wyłącznie na wzajemnym spotkaniu wiernych różnych wyznań, jako różnych światopoglądów (uczestniczyli w nim również ateiści), ale zrezygnowano ze wspólnej modlitwy. Papież być może nie chciał wywoływać wrażenia, że wszystkie religie są tak samo istotne i w zasadzie obojętnie w co się wierzy.

W Kościele organizowane są dni islamu i żydowskie, a biskupi katoliccy uczestniczą w ewangelickich nabożeństwach. Należy się zastanowić czy nie jest to pewnego rodzaju synkretyzm i uprawomocnienie myśli, że wszystkie wyznania są równe i wszystkie prawdziwe. Było by to równoznaczne z rezygnacji z misji ewangelizacyjnej Kościoła Chrystusowego. Obserwując działania niektórych ekumenistów wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby organizować w Kościele Katolickim dni poświęconym innym wyznaniom np Świadkom Jehowy.

Ekumenizm powinien cechować się tolerancją, polegać na rezygnacji z nienawiści, uczyć szacunku dla każdego człowieka jako Bożego stworzenia. Ekumenizm powinien zwalczać wszystkie te elementy, które są źródłem sporów, nienawiści i wojen. Od strony wiary jedynym ostatecznym celem dyskusji międzyreligijnej powinno być wszystkim przekazanie Prawdy, którą Kościół Katolicki - jako bezpośredni dziedzic - otrzymał od Chrystusa.

Najbliższy Kościołowi Katolickiemu jest (a raczej powinien być) kościół prawosławny. Podział między katolicyzmem i prawosławiem miał podstawy polityczne, a nie teologiczne (różnice są stosunkowo nieduże). Jednocześnie kościół prawosławny utrzymał wartości piękną sztukę liturgiczną, która w katolicyzmie została w dużym stopniu utracona w II połowie XX wieku, a którą aktualnie mógłby odzyskać. Katolik może uczestniczyć w Mszy św. prawosławnej. Przez szacunek do tamtej religii nie powinien jednak przyjmować Komunii św., ponieważ jest to uważane przez wyznawców prawosławia za konwersję.


Zobacz też

Na czym polega tolerancja


Linki zewnętrzne

Czy brat Roger z Taize był katolikiem?