Komunia św. na rękę

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komunia Święta jest najważniejszą, najświętszą częścią w życiu Kościoła Chrystusowego. Jest ważniejsza niż krzyż, ikony i kościoły. Nic nie może równać się z Eucharystią. Dlatego Chrystus ustanowił kapłanów, którzy mają w sposób godny rozdzielać Najświętsze Ciało Chrystusa. W tym celu kapłan jest wyświęcany. Dzięki wiedzy teologicznej łatwiej zrozumieć im istotę Eucharystii. Dodatkowo każdy przedmiot mający fizyczny kontakt z Ciałem Jezusa jest specjalnie poświęcany i dokładnie czyszczony. Również kapłan obmywa ręce przed przeistoczeniem. Tak więc fakt, że wierni mogą przystępować do Komunii jest ich najwyższym wyróżnieniem. Okazuje się, że ludziom to nie wystarczy.

Komunia na rękę jest kolejnym krokiem - po udzielaniu Komunii św. w postawie stojącej i szafarzy świeckich - prowadzący do desakralizacji Najświętszego Sakramentu. Można powiedzieć, że ma miejsce postępująca (od Soboru Watykańskiego II) coraz bardziej protestantyzacja sakramentów św.

Wprowadzenie Komunii św. na rękę

Komunię na rękę wprowadzili w XVI w. protestanci jako symbol antykatolicyzmu i aby podkreślić, że Komunia nie jest Ciałem Chrystusa, a jedynie symbolem.

26 maja 1969 Święta Kongregacja do spraw Kultu Bożego w instrukcji "Memoriale Domini" odrzuciła wszelkie innowacje w sposobie udzielania Komunii św. Pomimo tego papież Paweł VI zezwolił na przyjmowanie Komunii na rękę tylko dlatego, że już w niektórych regionach został ten zwyczaj nielegalnie wprowadzony.

Kto popiera rozdawanie Komunii na rękę?

W sieci ks. dr Bartosz Adamczewski promuje taką formę. Kim jest? Jest to osoba udzielająca się w telewizji Religia.tv (należąca do ITI). Ksiądz ten powołuje się na opinie francuskiego kardynała żydowskiego pochodzenia Jean-Marie Lustiger'a. Pytanie czy dobrym wzorem jest osoba z laickiego kraju, która nie wykluczone że w ten sposób chciała zbliżyć Komunię Św. do święta paschy.

W 2005 r. Ksiądz Prymas Józef Glemp zezwolił na udzielanie Komunii św. na rękę w archidiecezji warszawskiej.

Skutki wprowadzenia

Komunia św. coraz mniej staje się tajemnicą, a staje się częścią uczty czyli konsumpcji. Można zauważyć że tam, gdzie została masowo wprowadzona Komunia na rękę (np w Europie Zachodniej) laicyzacja jest szczególnie duża. Np w Holandii taka forma została wprowadzona już w 1967 czyli dwa lata przed wydaniem zgody przez Watykan.

Uzasadnienia Komunii na rękę

Formę tą wprowadzono nielegalnie, tak więc wszelkie uzasadnienia powstały później.

  • "Gdzie indziej już tak jest". - Pytanie czy należy brać wzór ze zlaicyzowanych krajów Zachodu, czy też trwać w tradycji? Również kościoły wschodnie zachowując zwyczaje (w tym przyjmowanie Komunię św. do ust) trwają w pięknie i dostojeństwie Eucharystii.
  • "Tak było kiedyś". - Tak, w pierwszych wiekach, gdy jeszcze nie rozumiano rangi Konsekracji. Natomiast dzieci i chorzy przyjmowali Komunię do ust zawsze (obecnie na Zachodzie lub w neokatechumenacie również dzieci przyjmują Chrystusa na rękę). Już w IV wieku św. Bazylii Wielki był przeciwny takiej formie. Podawanie na rękę zabroniono w V/VI (miejscowo do IX) wieku, uznając ją jako ubliżającą i obraźliwą Panu Bogu. Wynika z tego, że przez kilkanaście wieków Kościół nie uznawał takiej formy. Należy dodać, że nawet w okresie przyjmowania Komunii na rękę, gdy Hostię kładziono nie bezpośrednio na dłoń, ale na chustę. Nosiła ona nazwę dominikale.

Ludzie Kościoła o przyjmowaniu Komunii św.

Wierni, którzy przyjmują Komunię św. z rąk papieża Benedykta XVI przyjmują Ją na kolanach i do ust. Watykan praktykuje wyłącznie taką formę od 2008 roku. Wydaje się, że wszyscy biskupi, kapłani i wierni powinni wzorować się na Stolicy Apostolskiej. Film z komentarzem

Św. Teraz z Kalkuty uznała Komunię na rękę za największe zło tego świata. [1]

Św. Bazylii Wielki, Doktor Kościoła, żyjący w IV wieku uznawał, że Komunia na rękę dozwolona jest jedynie w czasie prześladowań. W innym przypadku jest to ciężkie przewinienie.

Jan Paweł II, (początkowo odmawiał komunikowania na rękę, uległ pod wpływem biskupów) nazwał w 1980 r. (list apostolski Dominicae Cenae) rozdawanie Komunii na rękę „godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii Eucharystycznej [...] Dotykanie konsekrowanych postaci Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma, jest właśnie przywilejem wyświeconych."

Kardynał Stefan Wyszyński: „W diecezjach Polski przyjmuje się Komunię świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej”.

Kiedy kapłan może nie udzielić Komunii na rękę

Jeżeli na danym terytorium jest dopuszczona taka forma udzielania Komunii, to kapłan ma obowiązek jej udzielić, jeżeli wierny o to poprosi. Jednak - zgodnie z przepisami - "Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę." Kiedy kapłan może mieć pewność, że wierny Hostii nie zbezcześci? Takiej pewności nie może mieć nigdy, chyba że dobrze zna osobę komunikowaną. Jednak nawet wtedy na ręce pozostaną okruchy Hostii, które nie zostaną spożyte.

Zagrożenia

  • Zanik czci - traktowanie Komunii św. jak zwykłego posiłku.
  • Kradzieże - Znane są przypadki wynoszenia Hostii z Kościoła. Wykorzystywane są, poprzez ich bezczeszczenie, przez satanistów przy odprawiania tzw czarnych mszy. Hostie bywają kradzione i mają dużą wartość [2].
  • Bezczeszczenie Ciała Pańskiego wskutek pozostawiania na rękach drobin Hostii. Nabożny i świadomy kapłan od Transsubstancjacji ma złączone palce tak, aby nie dotykały niczego poza Hostią i aby Jej okruchy nie upadały. Później kapłan obmywa ręce. Świeccy w kościele nie mają takich możliwości.

Zobacz też

Komunia św. na klęcząco - lista kościołów

Linki zewnętrzne

Rzymski Katolik - Siedem kłamstw o Komunii św. na rękę

Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa

Premier Kanady chowający Hostię do kieszeni - i film (2min50sek)

Hostia na sprzedaż za 2000 dolarów - ebay

Dlaczego w Watykanie udziela się Komunię św. w postawie klęczącej i do ust?