New Age

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

New Age (Nowy Wiek) - ruch filozoficzny powstały w latach 60 XX w. w Stanach Zjednoczonych.

Ruch łączący gnozę, ruchy orientalne, pojęcia z pograniczy nauki i odkrycia techniki.

New Age - ruch ideowo antychrześcijański

W pierwszym odruchu można do New Age podejść z życzliwością z tego względu, że uznają Biblię, wierzą w Jezusa, mówią o miłości i zbawieniu. Po przyjrzeniu się okazuje się, że interpretacja Biblii zależy od guru prowadzącego daną grupę, Jezus nie jest Bogiem, ale jednym z guru tak jak Budda lub Konfucjusz, zbawienie (a raczej 'samozbawienie') nie zależy od Boga, a stopnia opanowania technik medytacyjnych. Brak odniesienia do czegokolwiek uniemożliwia odróżnienia dobra od zła.

New Age eliminuje pojęcia boga osobowego, czego skutkiem jest całkowita eliminacja modlitwy. Tzw 'grupy modlitewne' są faktycznie grupami medytacyjnymi, ponieważ nie ma już do kogo się modlić. Zanika rozróżnienie między Bogiem, człowiekiem i światem. Modlitwę zastępowana jest przez techniki. Wypracowanie odpowiedniej techniki ma doprowadzić człowieka w odmienne stany świadomości. "Bóg" jest rozmyty, tak więc medytacja ma połączyć człowieka z całym kosmosem lub duchami w nim żyjącymi. Duchami tymi mają być osoby, które po wielokrotnej reinkarnacji osiągnęły stan doskonałości i obecnie są bytami bezcielesnymi. Możliwe jest utożsamianie ich z aniołami. Jest to forma spirytyzmu. Spirytyści potrafią wyczuć obecność 'kogoś', jednak są to byty demoniczne, a nie anielskie. New Age otwiera człowieka na ich złe działanie. Nie można nad nimi panować - to one panują nad człowiekiem.

New Age nastawiony jest na swoją osobę i jej rozwój. Jest też formą egocentryzmu. Bóg już nie daje człowiekowi miłości, którą można by się dzielić z innymi.

Popularne w ruchach techniki (medytacja, koncentracja, afirmacja, joga, reiki, channeling) mają na celu polepszenie możliwości ludzkiego umysłu. Człowiek staje się sam dla siebie wyznacznikiem i kierunkowskazem. Techniki mają na celu rozbudowania w człowieku poczucia własnej siły. Pokora - tak istotna w chrześcijaństwie - w ogóle się nie pojawia. Pierwszym krokiem zachęcającym do skorzystania z tych technik jest np polepszenie pamięci, poprawienie zdrowia (np przez zdrowe żywienie) itp.

New Age jest współczesną formą magii. Ideologicznie pokrywa się z hinduizmem, który zakłada pełnię władzę człowieka, co musi skutkować jego upadkiem. Dzieje się tak, ponieważ New Age nie przygotowuje człowieka na cierpienia (fizyczne i psychiczne), choroby i śmierć.

Inicjacja

Interesując się New Age bardzo szybko dopuszcza się człowiek grzechu bałwochwalstwa. Dzieje się tak, gdy medytuje nad mantrą z imieniem któregoś z hinduskich bogów, składając mu pokłon (również w postaci ćwiczeń gimnastycznych z elementami pokłonu), guru nakłada ręce na głowę. Dla średnio zaangażowanego chrześcijanina może wydawać się niegroźne lub zabawne, ale jest to już element inicjacyjny w nowej wierze, czyli odwrócenie się od prawdziwego Boga w kierunku innych bóstw. "Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną." "Nie będziesz dwóm panom służył".

Jak ważna jest symbolika pokłonu mówi Biblia w opisie kuszenia Jezusa przez Szatana: "Dam Ci to wszystko [wszystkie królestwa] jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon". Jezus odpowiedział:

 Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. (Mt 4,10)

Wszystko dla zdrowia

Ruchy New Age często starają się dotrzeć do ludzi przez propagowania zdrowia i zdrowego trybu życia. Powiązane niekiedy z takimi technikami jak: joga, reiki, style walki wschodu, medytacja itp. Szatan jak wiadomo kusi samymi dobrymi rzeczami. Celem jest zaskarbienie sobie zaufania. W związku z tym, że New Age nie znajduje żadnego uzasadnienia dla cierpienia techniki te starają się jak najdalej je odsunąć (co również wydaje się dobre). Kościół uczy, że człowiek jest istoto duchowo-fizyczną i że cierpienia (duchowe i fizyczne) nie można od siebie separować (Jezus odpuszczał grzechy i jednocześnie uzdrawiał). Natomiast takie ćwiczenia jak joga ma poprawić stan fizyczny jak i psychiczny (w tej kolejności). Osoby, które mają wrażenie, że techniki te im pomagają nie widzą sensu w swojej odbudowie duchowej i poprawianiu relacji z Bogiem (którego - jak sądzą - są częścią).

Popularność

New Age zyskuje popularność bo najwyższą wartością jest wolna wola. Sprowadza się to do tego, że można robić, co uważa się za słuszne, bo nic od człowieka się nie wymaga. Idealnie wpisywał się w ruch dzieci-kwiatów, ponieważ każdy mógł robić co chciał i zawsze było to słuszne z jego światopoglądem (a raczej światopogląd stawał się zgodny z tym, co robił). Jednocześnie New Age skupia uwagę każdego na sobie, co tłumaczyć może naturalne tendencje do egocentryzmu (co New Age też potrafi wytłumaczyć: polepszając siebie polepsza się świat).

New Age zaspakaja ludzką pychę - stawiając się na poziomie Boga człowiek czuje się kimś najważniejszym w świecie. Rozbudza to zadufanie w sobie i eliminuje samokrytykę. Osobom z kompleksami pozwala się dowartościować. Wszystko to - w tej filozofii - jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym. Pycha i kłamstwo - pierwsze i największe z narzędzia użyte przez szatana przeciwko człowiekowi.

Zobacz też

Cierpienie

Szatan

Wolność

Linki zewnętrzne

Bogowie New Age, film 96 min.

New Age - Katolik.pl

New Age - Wikipedia