Papież

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Papież - ziemska głowa Kościoła Chrystusowego.

Na pierwszą głowę Kościoła Chrystus wyznaczył świętego Piotra:

"Zaprawdę powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała] (Πέτρος), i na tej Skale zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne Go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Mt 16, 18-19)."

Piotr działał w Rzymie, gdzie zginął z roku 64. Benedykt XVI jest 263 papieżem.

Papież jest głową Kościoła Rzymsko-Katolickiego czyli jednego Kościoła założonego przez Chrystusa. Nie ma żadnej 'równoległej gałęzi', która by realizowała Testament Zbawiciela. Wszystkie schizmy, czyli odłamy chrześcijańskie powstawały na wskutek konfliktów z biskupem Rzymu (m.in. prawosławie - XI w., luteranie - XVI w.).

Papież jest gwarantem utrzymania nauk Chrystusa, tradycji i jedności Kościoła. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy niektórzy biskupi dążą do uniezależnienia się od Rzymu. Przykładem są teologowie i biskupi niemieccy dążący do zniesienia celibatu i wprowadzenie kapłaństwa kobiet [1]. Dodatkowo ostentacyjnie okazując brak szacunku do papieża, odmawiając nawet podania ręki (nie mówiąc o pocałowania pierścienia) [2].

Wierność Kościołowi oznacza wierność papieżowi. Gdy wysuwane są przez biskupów, wiernych, czasami polityków propozycję (często żądania) zmian ("ulepszeń") w Kościele należy zwrócić uwagę czy istnieje zbieżność z naukami Stolicy Apostolskiej. Jeżeli tej zbieżności nie ma oznacza to, że określony "reformator" ma na celu niszczenie Kościoła Chrystusowego. W takiej sytuacji stanął Marcin Luter, którego żądania reform uderzały w naukę papieża. Ostatecznie (pomimo być może początkowo dobrych intencji) rozpoczął wielką schizmę w Kościele. Później okazało się, że nie dążył tylko do naprawy Kościoła - po otrzymaniu ekskomuniki wprowadził takie zasady jakie były mu wygodne. Np zrywając śluby (złożone Bogu, a nie papieżowi) ożenił się. Jest to dowodem na to, że bez papiestwa dobro, zło, zasady moralne i nauki Chrystusa mają charakter względny i zależą tylko od głowy poszczególnych kościołów. Bez papieża głowami kościołów stali by się biskupi.

Wrogowie Kościoła doceniając wagę papiestwa dla całego Kościoła - dlatego w Jego niszczenie szczególną skupiają na ataku na papieża. Czasami można dowiedzieć się, że nawet w Watykanie biskupi nalegają na papieża w różnych sprawach [3].

W Polsce instytucja papieża - być może dzięki autorytetowi Jana Pawła II - nie jest (jawnie) podważana. Nie zmienia to jednak faktu, że decyzje papieża są 'interpretowane' przez Episkopat wg własnej inwencji. [4]. Poszczególni księża potrafią wypowiadać poglądy rozbieżne ze stanowiskiem Watykanu. Np. gdy Benedykt XVI promuje nadzwyczajną formę Mszy św. rytu rzymskiego (tzw mszę trydencką), to niektórzy księża wypowiadają się na ten temat z lekceważeniem. Np ks. Kazimierz Sowa pisze: 'Msza trydencka, i tu proszę dodać cudzysłów, to "religijna sensacja jednego sezonu". Ludzie przyjdą do świątyń kierowani ciekawością, ale to minie.'

Niepokojącym zjawiskiem w Polsce jest pomijanie milczeniem podobnych wypowiedzi, natomiast oskarża się o rozbijania jedności Kościoła kapłanów, którzy starają się całkowicie wcielać w życie nauki Watykanu, a z tego powodu popadają w konflikt ze swoimi biskupami.


Zobacz też

Zagrożenia wewnętrzne Kościoła

Msza Trydencka