Pokora

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Brak pokory względem Boga to pierwszy grzech i źródło wszystkich pozostałych. Szatan nie mógł się pogodzić z tym, że ma służyć Bogu, który jednocześnie pokochał człowieka. Brak pokory względem woli Bożej wywołała zazdrość i bunt.

 (Mt 23,12) 
 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
 (Łk 14,8) Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, 
 by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 
 Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; 
 i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony,
 idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 
 Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 
 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Pokora jest chwaloną cechą nie tylko względem woli Bożej, ale również względem innych:

 (1P 5,5) Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! 
 Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia,
 a pokornym łaskę daje.  Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, 
 aby was wywyższył w stosownej chwili. 


Jezus pokazuje, jak wiele warte są pokora i skrucha:

 (Łk 23,41) ['dobry' łotr na krzyżu] My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, 
 ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 
 Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. 
 (Łk 15,21) A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, 
 już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 
 Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę
 i sandały na nogi. 


 Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha. (Ps 10,17)
 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. (Łk 18,17)
 Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego,
 który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. (Łk 9,48)
 Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. (Mt 11,29) 
 Synu, ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób należyty. (Syr 10,28)


Zobacz też

Pycha

Szatan