Symbole chrześcijańskie

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

  Znaki

 • Krzyż - symbol cierpienia i śmierci Jezusa. Jednocześnie zwycięstwa śmierci. Krzyż to znak zgody na Wolę Bożą. W szerszym znaczeniu symbol łączności Boga z człowiekiem - belka pozioma to linia człowieka, pionowa - linia Boga. Krzyż często jest redukowany do znaku "plus", podczas gdy powinien być przedstawiany z postacią Jezusa czyli jako tzw "pasyjka", bo tylko w takiej formie przedstawia istotę chrześcijaństwa.
 • Kotwica - symbol wierności wierze, nadziei, oczekiwania zbawienia. "Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, /kotwicy/, która przenika poza zasłonę." (Heb 6, 19)
 • Dwa serca - serca Jezusa (w koronie cierniowej) i Maryji (przebite mieczem) "A Twoją duszę miecz przeniknie" (Łk 2,35). Symbol bliskości Maryji z Synem i wspólne cierpienie.
 • Korona cierniowa - symbol męki Pańskiej, poświęcenia się Jezusa dla ludzi i wyśmiewania się z Jezusa jako króla (dlatego obrazy Chrystusa Króla powinny mieć koronę królewską, a nie cierniową). Przedstawiana czasami z innymi przedmiotami, które używane były w kaźni Jezusa: gwoździe, młotek, bicze, włócznia, kolumna (przy biczowaniu).
 • Kielich i Hostia - symbol Nowego Przymierza między Chrystusem a ludem Bożym. Symbol Sakramentu Komunii Św., ustanowionej na Ostatniej Wieczerzy (dlatego często używany przy Pierwszej Komunii św.).
 • Miecz - symbol sprawiedliwości Bożej: "Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek." (Heb 4,12)
 • Oko w trójkącie - symbol Opatrzności Bożej i Trójcy Świętej.

  Zwierzęta

 • Baranek - symbol poświęcenia się się Jezusa. Jezus stał się barankiem składanym w ofierze od czasów opuszczenia Egiptu przez Żydów. Jezus znosi krwawe ofiary i sam składa siebie w ofierze. W innym znaczeniu 'owczarnia' pojawia się jako lud Boży - Kościół Chrystusowy. "Paś baranki Moje" (J 21,15) mówił Jezus do Piotra.
 • Ryba - pierwszy znak chrześcijan. Pochodzi z pierwszych słów: Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel (Iēsoûs Christós Theoû Hyiós Sōtér). Litery te w języku starogreckim tworzą słowo 'ichthys' (pisane też 'ichtys') oznaczającego rybę.
 • Ryby wraz z chlebem - chleb i ryby Jezus rozmnożył, aby mogli się posilić ludzie słuchający jego nauczania. Dlatego są symbolem daru Boga dla nas. Ryby i chleb były wielokrotnie przez Jezusa błogosławione.
 • Gołąbek - symbol Ducha Świętego, który objawił się podczas chrztu Jezusa w Jordanie (Ł 3,22 i J 1,32) Reprezentuje natchnienie, wieczność, czystość, delikatność, wieczność. Pojawia się głównie przy sakramencie Chrztu św. oraz Bierzmowania.
 • Jednorożec - w średniowieczu symbol Jezusa, natomiast kobieta z jednorożcem na kolanach to symbol Maryji. W sztuce średniowiecznej i renesansowej symbol czystości i niewinności. Śmierć jednorożca symbolizowała mękę i śmierć Chrystusa.
 • Grupa: wół, lew, orzeł, człowiek - symbol czterech ewangelistów i samej Ewangelii. (Ap 4,6—8) Kolejnych ewangelistów kojarzy się następująco: Łukasz-Wół (przedstawia Jezusa jako ofiarę dla ludzi, rozpoczyna ewangelię od opisu ofiary), Mateusz-Lew (opis Chrystusa jako potomka królewskiego Dawida "Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy"), Jan-Orzeł (najbardziej przenika przez Boże zamysły), Łukasz-Człowiek (najbliższe człowiekowi, precyzyjne opisy ewangeliczne).

  Zjawiska

 • Woda - symbol oczyszczenia i łask Bożych. Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego." (J 3,5) Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. (J 7,37)
 • Ogień - symbole Ducha św - pojawia się przy zesłaniu Ducha św. w dniu pięćdziesiątnicy (50 dni od Ostatniej Wieczerzy w Paschę). (Mt 3,11, Łk 12,49, Dz 2,3) Symbol miłości, ciepła, oczyszczenia.
 • Wiatr - symbol życiodajnego tchnienia Boga, głosu i potęgi Bożej, pośrednika między niebem a ziemią, łaski ale również kary Bożej, życia ludzkiego, duszy, ducha twórczego, sił żywotnych, wolności. "Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." (Dz 2,2)
 • Tęcza - w chrześcijaństwie i judaizmie symbol przymierza, które zawarł z Bogiem Noe (Rdz 9, 13)

  Napisy

 • Α i Ω (α i ω) - pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego - symbol Jezusa Boga i jego wszechmocy. "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący" (Ap 1,7) oraz Ap 21,6, "Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. " (Ap 22,13)
 • Litery IHS - skrótowy zapis imienia Jezus (IESOUS) - w zapisie greckim: IHΣ). Odczytywany jako Iesus Hominum Salvator (Jezus Zbawiciel Ludzi).
 • Litera P wpisana w X - X i P to dwie pierwsze litery zapisanego po grecku słowa Chrystus (Χριστός - Khristós). Czytany również jako PaX - pokój.
 • ο ω ν - oznacza "Ten który jest". Tak przedstawił się Bóg Mojżeszowi
 • ΙΣ XΣ - skrótowy zapis w języku greckim słów "Jezus Chrystus"
 • INRI - (łac) Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydowski. Napis umieszczony na krzyżu Jezusa na polecenie Piłata (J 19,19-22). Oprócz języka łacińskiego również po hebrajsku i grecku.

  Motywy roślinne

 • Lilia - Ciało Chrystusa, czystość, dziewictwo, godność królewska
 • Jabłko - błogosławieństwo Boże, urodzaj. Ale również symbol kuszenia. Przyjęło się zwyczajowo, że owoc, który zerwała Ewa w raju był jabłkiem.
 • Kłosy, zboże - symbol Eucharystii, dostatku, słowo Boże, uczynki sprawiedliwych.
 • Bluszcz - wieczna miłość, wierność, przywiązanie
 • Gorczyca - przypowieść o Królestwie Niebieskim (m.in. Mt 13,31)
 • Hizop - symbol chrztu, oczyszczenie, pokuty. "Asperges me hyssopo, et mundabor lavabis me, et super nivem dealbabor" (Ps 51). (Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję). Obrzęd pokropienia następuje przed większością niedzielnych Mszy św. 'trydenckich'.
 • Mandragora - kontemplacja, miłość między Bogiem a ludźmi, pokolenia zrodzone z Adama, spokój wewnętrzny (Rd 30,14, PnP 7,14)
 • Mirt - radość, samoopanowanie, wdzięk dziewicy, współczucie wobec niedoli bliźniego, wstrzemięźliwość
 • Palma - drzewo - wzniosłość, życie w pełni łaski, nagroda wieczna, triumf, znak uwielbienia, zwycięstwo, gałązka na nagrobku to znak męczeńskiej śmierci
 • Róża - mądrość wieczna, męczeństwo, męka Chrystusa, przemijanie, tajemnica, wieczność
 • Winogrona - źródło wina przeistaczanego w Krew Chrystusa w Eucharystii, symbol raju, na drągu symbolizuje ofiarę Chrystusa na krzyżu

Wykorzystywanie symboli chrześcijańskich i antychrześcijańskich

Symbole są istotne nie tylko dla katolików. Symbole chrześcijańskie są chętnie wykorzystywane przez środowiska o poglądach wrogich Kościołowi. Celem może być próba ośmieszania Kościoła poprzez tworzenia jego parodii. Np tzw 'czarne msze' satanistów są parodią chrześcijańskiej Mszy św.

Z wymienionych symboli sparodiowane przez masonerię zostało Oko Boga - zamiast trójkąta umieszczono oko w egipskiej piramidzie, a rolę Boga tzw 'Wielki Architekt'. Homoseksualiści obrali za swój symbol tęcze, której używa też ruch New Age (jako symbol ery wodnika). Tęcza wykorzystywana jest przez ruchy hipisowskie, których najbardziej rozpoznawalnym znakiem jest 'pacyfa'. Promuje się ją jako znak pokoju, gdy faktycznie jest to wpisany w koło odwrócony krzyż, tzw krzyż Nerona (wroga pierwszych chrześcijan). W symbolice pogańskiej okrąg jest bardzo często wykorzystywany jako symbol nieskończoności, pełności, w której nie ma miejsca na Boga (krzyż Nerona, jing-jang, pentagram, mandale, przedchrześcijańskie symbole magiczne pochodzące od kultu słońca).

Symbolikę chrześcijańską stosowana jest np w książkach z Harry Potterem (śmierć jednorożca).

Walka z symboliką chrześcijańską

Z symbolami chrześcijańskimi walczy się nie tylko w krajach islamskich. Coraz częstsze przypadki są dyskryminowania za np noszenie krzyżyka (np zakaz jego noszenia przez pracowników linii lotniczych [1] lub personelu szpitali [2]).

Zjawisko eliminowania znaku krzyża ma miejsce też w Polsce. Przykładem może być usunięcie krzyża z karetek pogotowia i zastąpienie go wężem na lasce. Na co zwróci uwagę katolik?:

- pochodzenie znaku jest mitologiczne - należy do boga Asklepiosa (Eskulapa)

- wąż w kulturze chrześcijańskiej odpowiada szatanowi

- laska Eskulapa umieszczana jest i utożsamiana z Baphometem - bóstwem antychrześcijańskim.

Innymi przykładam walki z krzyżem są próby usunięcia krzyży Sejmowych lub przydrożnych.

Zobacz też

Dewocjonalia a amulety

Masoni

Pojęcia związane z okultyzmem

Przekłamania w słownictwie

Śmierć i udawanie, że nie istnieje

Inne popularne hasła

Co nastolatki powinny wiedzieć o seksie - to o czym nie napiszą w kolorowych gazetach.

Harry Potter - to nie bajka jak inne. Dlaczego jest groźna?

Msza Trydencka - nadzwyczajna forma rytu rzymskiego Mszy św. Znasz ją?

Na czym polega tolerancja - tolerancja to nie miłość do wszystkich

Duchowni zagrażający Kościołowi - niestety nie wszyscy kapłani są święci

Jestem dobrym katolikiem... - czy na pewno?

Socjotechnika walki z Kościołem - podstawowe triki antyklerykałów.

In vitro - dlaczego Kościół nie zgadza się na produkcję i zabijanie ludzi.

Linki zewnętrzne

Symbole Ducha Świętego

Symbolika cmentarna - Symbole chrześcijańskie

Symbolika roślinna