W szkole: Religia czy etyka

Z WikiWiara
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Postuluje się, żeby zamiast religii w szkołach była etyka. Uzasadnieniem jest 'równouprawnienie światopoglądowe'. Faktycznie protesty wnoszone są nie przez wyznawców religii innych niż katolicka, ale osoby, którym się nie podoba Dekalog. Chcą mieć otwartą drogę do uzasadnienia zabijania, rozwiązłości, seksu pozamałżeńskiego, zboczeń seksualnych i braku poszanowania dla cudzej własności. Zasady, można by powiedzieć etyka, chrześcijańska - jest jasna, prosta i konkretna. Przez tysiące lat się sprawdzała się i wpisywała się w historię wielu krajów, w tym Polski. Aktualnie niszczenie świadomości narodowej zbiega się z niszczeniem chrześcijaństwa.

Czym zajmuje się etyka

Etyka - w przeciwieństwie do chrześcijaństwa - nie ma konkretnych reguł. Niektóre poglądy etyki twierdzą "że nie ma czegoś takiego jak wspólne normy i każdy posługuje się swoim prywatnym systemem nakazów moralnych" lub "moralność jest po prostu jednym ze zjawisk psychologicznych", a także określa "dobro i zło jako niedefiniowalne pojęcia pierwotne. Dobre w obrębie danego systemu moralnego jest po prostu to, co jest zgodne z nakazami tego systemu." /za Wikipedią/

Jeżeli 'dany system moralny' definiować jako prawo, to oznacza to, że wszystko zapisane w prawie jest słuszne. Tym sposobem np. holokaust również został by uzasadniony.

Wynika z tego, że etyka nie wnosi nic, ponieważ wszystko może być potraktowane jako 'dobre' lub 'złe'. Poglądy te pokrywają się z ruchami New Age.

Wynika z tego, że jedynym celem wprowadzenia etyki do szkoły jest pozbycie się z niej religii.

Religia w szkole czy na probostwie

Można odnieść wrażenie, że Religia jako przedmiot szkolny straciła na randze, ponieważ nie jest traktowana tak poważnie jak matematyka czy historia. Być może dlatego, że nauczyciele nie cieszą się takim szacunkiem jak dawniej.

Jednak tak jak w społeczeństwie, tak i w rodzinach postępuje degradacja wartości i odchodzenie od Kościoła. Dzieci nie mają więc wzorców, nikt im nie powie dlaczego coś jest dobre, a coś jest złe. Przykładowe pytanie to: Dlaczego należy szanować rodziców? Odpowiada na nie Biblia: "abyś długo żył na ziemi". Religia w szkole jest więc często jedyną szansą na to, aby dziecko zetknęło się z jakimkolwiek podziałem świata na dobro i zło.

Dla człowieka, który nigdy wcześniej nie zetknął się z zasadami chrześcijańskimi (np w szkole), Kościół będzie czymś abstrakcyjnym, irracjonalnym, obcym. Właśnie o to chodzi antyklerykałom, bo wtedy wzmocni się ich pozycja.

Zobacz też

Jak poznawać Boga

Dobro i zło